Politika soukromí

Politika soukromí

Provozovatelem portálu www.porta.com.pl, jakožto i správcem osobních údajů jeho uživatelů je společnost Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K. se sídlem v ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

Soukromí návštěvníků našich internetových portálů má pro nás prioritní význam. Infromujeme, že děláme vše pro to, abychom shodně s platnými právními předpisy zajistili důvěrnost získaných osobních údajů. Zaručujeme, že v souladu s platnými právními předpisy nebudeme bez souhlasu osob, jichž se to týká, předávat ani zpřístupňovat jejich osobní údaje. Pokud využíváte internetové stránky www.porta.com.pl, potvrzujete tím úplnou akceptaci následujících podmínek:

 

Shromažďování, využívání a bezpečnost údajů

Souhrnné statistiky týkající se návštěvnosti a jiné informace spojené s webovou prezentací, které umožňují identifikovat uživatele, využíváme výhradně ke zlepšení kvality a k optimalizaci činnosti našich internetových portálů. Celý obsah portálu je všeobecně přístupný. Znamená to, že není nutné se registrovat a uvádět své osobní údaje.

Ve zvláštních případech (soutěže, ankety a dotazy) může být potřeba, aby uživatel uvedl jednotlivé osobní údaje (jméno, a příjmení, adresa, e-mailové adresa, telefonní číslo). Tyto údaje budou zpracovávány pouze po souhlasu uživatele. Osobní údaje přechováváme a zpracováváme shodně s rozsahem, se kterým souhlasil uživatel a dle požadavků polského práva, obvzláště pak shodně se Zákonem o ochraně osobních údajů, ze dne 29. srpna 1997 (Sb. zák. novely 2014, pol. 1182 ve znění pozd. změn).

Uživatel, který uvádí své osobní údaje potvrzuje, že jsou pravdivé.

Uživatel má právo k nahlížení do jím uvedených osobních údajů a k provádění jejich změn. Uvádění osobních údajů je pro uživatele dobrovolné.

V případě uvádění osobních údajů uživatele na internetových stránkách portálu, o kterých je zmíněno v článku 27 polské Ústavy ze dne 19.srpna 1997 o ochraně osobních údajů, je jejich zpracování přípustné na základě aktu zveřejnění těchto informací samotným uživatelem (publikování těchto údajů na internetové stránce).

Uživatel má právo požadovat pozastavení shromažďování, změnu nebo i zrušení osobních údajů, o kterých je popsáno výše.

 

Využívání souborů cookie

Portál automaticky neshromažďuje žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies. Soubory cookies znázorňují informační údaje, konkrétně textové soubory, které jsou ukládány v koncovém zařízení uživatele protálu a jsou určené k využívání internetovými stránkami portálu. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číselný kód.

Původcem, který na koncovém zařízení uživatele portálu umísťuje soubory cookies, a získává k nim zpětný přístup, je provozovatel portálu. 

Soubory cookies jsou využívány za účelem:

přizpůsobování obsahu internetových stránek portálu potřebám uživatele a optimalizaci využívání internetových stránek; konkrétně cookies umožňují portálu rozpoznat zařízení uživatele a tím je umožněno internetovou stránku zobrazit tím způsobem, že je automaticky optimalizovaná pro jeho individuální zájmy a priority.

Tvorbu statistik, které pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem uživatelé portálu tyto internetové stránky využívají, což umožní optimalizaci jejich struktury a obsahu;

Udržení relace uživatele portálu (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí na každé podstránce opětovně zadávat své přihlašovací jméno a heslo. Ze strany portálu jsou používány dva základní druhy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). "Relační" cookies jsou dočasné soubory, které jsou uložené v koncovém zařízení uživatele do doby, ve které dojde k odhlášení, opuštění internetových stránek nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče). „Trvalé” soubory cookies zůstavají uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru nebo do doby jejich vymazání uživatelem koncového zařízení.

V mnoha případech již program pro prohlížení internetových stránek (internetový přohlížeč) implicitně předpokládá uchovávání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé portálu mohou kdykoliv provést změny nastavení internetového prohlížeče týkající se souborů cookies. Nastavení mohou být změněna konkrétně takovým způsobem, aby blokovala automatickou obsluhu souboru cookies v nastaveních internetového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastaveních a možnostech (internetového přohlížeče). 

Provozovatel portálu informuje, že omezení používání souborů cookies ze strany uživatele, mohou mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách portálu. 

Více informací na téma souborů cookies je možné získat rovněž v sekci "Pomoc" v menu internetového prohlížeče. 

Pokud se domníváte, že přítomnost soubrorů cookie narušuje Vaše soukromí, můžete kdykoliv tuto funkci deaktivovat pro konkrétní webovou stránku a nebo úplně pro všechny relace zobrazené ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

Změny pravidel zachování důvěryhodnosti informací

Pravidla zachování důvěrnosti informací mohou být kdykoliv změněna bez oznamovací povinnosti uživatelům. Veškeré změny budou probíhat v souladu s platnými právními předpisy a budou umístěny na těchto stránkách.

 

Rozsah zveřejňovaných informací

Provozovatel portálu informuje, že nenabízí, neprodává a nezpřístupňuje osobní údaje nebo adresy uživatelů třetím osobám.

Informace umístěné na www.porta.com.pl, www.vertedrzwi.eu, www.portacad.eu nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku nebo obchodního práva. Ceny nabízených produktů se mohou změnit bez předchodzího upozornění a bez uvedení důvodu. Provozovatel portálu neručí za možné rozdíly v barevné škále mezi skutečnou barvou nabízeného výrobku a jeho vizualizací zveřejněnou na internetovém portálu nebo informačních materiálech.