Porta

Obchodní informace

Všechny informace uvedené na portálu www.porta.com.pl nestanoví nabídku ve smyslu Občanského zákoníku nebo obchodního práva a jsou publikovány výlučně pro informativní účely, bez žádné záruky a odpovědnosti. Firma Porta KMI Poland společnost s ručením omezeným komanditní společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu na webu www.porta.com.pl a to bez předchozího upozornění, jakožto i technických parametrů výrobků, provedení a vybavení výrobků, cen a specifikací produktů.